خبرگزاری جامع روابط عمومی نوین ایران-1300 كتاب و بسته فكری و آموزشی به كودكان دلندی اهداء شد.

دبیر جشنواره آرزوهای رنگی گفت: بسته فكری و آموزشی به كودكان دلندی و با هدف برآورده شدن بخشی از آرزوهای بچه های شهر دلند با شور فراوان برگزار شد.

مریم شیرانی دبیر نخستین جشنواره آرزوهای رنگی در دلند با بیان این مطلب که شور و شوق دانش آموزان دلندی در این جشنواره بی سابقه بود ، اظهار داشت : دانش آموزان با كشیدن نقاشی یا نوشتن آرزوهایشان در این جشنواره شركت كردند و دبیرخانه این جشنواره نیز با اهداء كتاب و بازی های فكری و آموزشی به دانش آموزان قدمی هر چند كوچك در ارتقاء سطح آموزشی این شهرستان گام برداشت .

وی افزود: به امید خدا تلاش می كنیم بتوانیم با همكاری تعدادی از مدیران بچه ها را به آرزوهایشان نزدیكتر كنیم.

وی بیان کرد :ما حتی با حضور در روستای حسین آباد دلند و با اهداء كارت تبریك، كتاب و بازی های فكری کودکان و دانش آموزان را به نوشتن و یا نقاشی كردن آرزوهایشان دعوت كردیم.

جشنواره آرزوهای رنگی شور وصف ناپذیر در میان بچه های مهربان دلند پدید آورده است

لیلا برزمینی رئیس شورای شهر دلند نیز در ادامه گفت:برگزاری جشنواره آرزوهای رنگی شور و شوق وصف ناپذیر در میان بچه های مهربان دلند پدید آورده است و آن ها با عشقی پاك و بی آلایش با كشیدن نقاشی های زیبا و نوشتن آزوهای قشنگشان، محبتی تازه را از ما بزرگترها طلب میكنند.

ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره آرزوهای رنگی در دلند

وی عنوان کرد: امیدواریم با حمایت و همراهی گروه فرهگسازان داما بتوانیم دبیرخانه دائمی این جشنواره را در دلند ایجاد كرده و سال آینده با بین المللی كردن جشنواره، دلند را به جهان معرفی كنیم.

با نزدیك تر كردن کودکان به آرزوهایشان آن ها را آماده ورود به فرداهای جدید کنیم

رئیس شورای شهر دلند خاطرنشان کرد :با برگزاری جشنواره آرزوهای رنگی می توان جان و روحی تازه در كودكان شهر دلند دمید و با نزدیك تر كردن بچه ها به آرزوهایشان آن ها را آماده ورود به فرداهای جدید كرد.

برزمینی خاطرنشان کرد:انتخاب دلند به عنوان شهر آرزوها می تواند به عمران و آبادانی این شهر كمك كرده و كودكان این شهر را به آرزوهای قشنگتری نزدیك كند.

گفتنی است ، نخستین جشنواره آرزوهای رنگی در چند مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه با حضور رئیس شورای شهر دلند، شهردار، جمعی از اعضای شورای شهردلند، معلمان، والدین و دانش آموزان در میان شور و شوق دانش آموزان برگزار شد و طی آن 1300 كتاب و بسته فكری و آموزشی به همراه برگه آرزوها به بچه های دلند هدیه داده شد.