سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

اعتمادی پور، مدیر روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی و مشاور مدیرعامل شد.

اعتمادی پور، مدیر روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی و مشاور مدیرعامل شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی نوین ایران، عباس اعتمادی پور به عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی و مشاور مدیرعامل این باشگاه برگزیده شد.

 

نگاهی کوتاه به کارنامه اعتمادی پور طی سال های اخیر:

  • فعالیت های متعدد اجتماعی و رسانه ای
  • روابط عمومی و مسئول دفتر شهردار جم
  • رئیس هیات انجمن های ورزشی جم

 

جامعه روابط عمومی نوین ایران، این انتصاب شایسته را خدمت جناب آقای عباس اعتمادی پور و همکاران گرامی شان در این مجموعه صمیمانه تبریک عرض می کند.