سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

تجلیل جشنواره ملی دستاوردهای برتر 1404  از روابط عمومی های برتر کشور

تجلیل جشنواره ملی دستاوردهای برتر 1404  از روابط عمومی های برتر کشور

بسمه تعالی

 

تجلیل جشنواره ملی دستاوردهای برتر 1404  از روابط عمومی های برتر کشور

به گزارش سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران:

جشنواره ملی دستاوردهای برتر 1404 ، از روابط عمومی های برتر کشور تقدیر و تجلیل به عمل می آورد .

مدیران روابط عمومی جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جشنواره شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

66922877

66581768