عنوان مکان تبلیغات
سایز یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
بنر اسلایدربالای صفحه اول402*76250/000/000125/000/000200/000/000350/000/000
بنر ثابت کنار اسلایدربالای صفحه اول402*36230/000/00075/000/000120/000/000200/000/000
لوگو لینک به سایتپایین صفحه اول/بالای صفحه ارتباط به ما160*26015/000/00040/000/00060/000/000100/000/000
صفحه تبلیغاتدرج در قسمت مربوطه250*4005/000/00012/5000/00020/000/00035/000/000
*** تمامی مبالغ بر حسب ریال می باشد.آگهی های فرهنگی شامل 30% تخفیف می باشد***