سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

راهکارهای موفقیت 15 شرکت برتر ایرانی منتشر شد.

راهکارهای موفقیت 15 شرکت برتر ایرانی منتشر شد.

سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران، معرفی می کند:

کتاب از چرتکه تا استراتژی راهکاری موفقیت 15 شرکت برتر ایرانی که توسط امیرابوالفضل ذکریایی و نازلی منجم زاده نوشته شده است توسط انتشارات سیته منتشر شد. سیته یکی از ناشران برتر در حوزه انتشار کتاب های تخصصی تبلیغاتی و بازاریابی است.

 

در این کتاب می خوانیم

برندهای بزرگ موفق زاده نمی شوند ، این برندها از بدو  تولد مسیر پرفراز و نشینی را طی می کنند و تا رسیدن به بلوغ با چالش های مختلفی مواجه می شوند. لزوم گذر سلامت از این چالش ها تصمیم گیری درست و انعطاف پذیری در رویارویی با تغییرات است. این کتاب تجربه های ملموس 15 برند ایرانی را شرح می دهد و داستان تحول و موفقیت آن ها را برای ما بازگو می کند.