سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران

صالح موسویان، مجسمه ساز

صالح موسویان، متولد 1352. مجسمه سازی و کتیبه و نقوش برجسته

صالح موسویان،1352
آتلیه : مشهد – بین آبکوه 22 و 24
حدفاصل کوچه شهریار و آفرین(
مقابل بانک قوامین – پالک512–
طبقه 3 واحد 6
کارگاه: مشهد – انتهای جاده توس
) قدیم قوچان( – بلوار توس 99
8 متری آریا صنعت – پالک 79
A r t i n e h .i r
09353985643
1352

 تحصیلالت :

کارشناس هنر 1376( نیمه تمام)
دریافت افتخاری معادل کارشناسی ارشد هنر 1397

 زمینه فعالیت:

مجسمه سازی و کتیبه و نقوش برجسته
 مدت فعالیت :
1376بصورت گسیخته و از سال1383 با تاسیس کارگاه با
مجوز

مهارتها در روش ساخت :

الف- پرتره و فیگور
ب – قالبگیری و قالبریزی آلیاژ فلز) برنز
(وقالبگیری و ریختگی فایبر و اپوکسی)

 تالیف:

کتاب ” شاهکارهای مجسمه سازی دنیا” چاپ شمشاد 1395
دو کتاب م اکنون در دست چاپ ) انتشارات شمشماد

عضویت ها:

پروانه مجوز تولید مجسمه سازی )ش 3180/53 )در سال 1383
عضو رسمی انجمن هنرهای تجسمی مشهد 1382 و1391 الی 1394
عضو اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور 1384
عضو و موسس انجمن صنفی هنرهای شهری مشهد
عضو هیدت مدیره انجمن صنفی هنرهای شهری مشهد
عضو موسسه مرکز هنرهای تجسمی کشور
عضو انجمن مجسمه سازان کشور
مشاور هنری شهرداری طبس 1392
مشاورهنری شهرداری قوچان در تزئین فضای شهری 1394 و
اعطای رتبه نخست از استانداری خراسان رضوی
عضو هیئت داوری انتخاب آثار طراحی میدان در شهر قوچان
1393

فعالیت ها :

شرکت در دهها نمایشگاه جمعی
حضور در سمپوزیوم کشوری پرتره تبریز 95
حضور در سمپوزیوم نیشابور 97
دعوت در سمپوزوم کشوری قزوین شهریور 97
مشاور هنری شهرداری طبس 1392
مشاورهنری شهرداری قوچان در تزئین فضای شهری 1394 و
اعطای رتبه نخست از استانداری خراسان رضوی
عضو هیئت داوری انتخاب آثار طراحی میدان در شهر قوچان
95-1393
عضو هیئت داوری انتخاب آثار طراحی میدان در شهر طرقبه
97-1396
برگزاری ورکشاپ هاو سخنرانی

آثار :

ساخت بیش از 20 پرتره شهری از جمله به شرح پیوست
ساخت بیش 10 فیگوررئال شهری
4 اثر موزه ای در موزه رشت و قوچان
اجرای قریب یکصد المان شهری
 عنوان : ساخت مجسمه )نیم تنه( دکتر حشمت
سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی گیالن
محل نصب: )هم اکنون( موزه مردم شناسی رشت
اجرا: 1381
موضوع : بازی سنتی چوپا
تاریخ : 1393
سفارش دهنده : شهرداری مشهد
مجموعه مجسمه های )سه تائی( فیگور
عنوان : بازی کودکانه1395
سفارش دهنده : شهرداری مشهد
محل نصب: )هم اکنون( ابتدای بلوار ملک آباد
اجرا: اسفند 1391
موضوع : پرتره مجسمه ناصر خسرو )مجموعه ده تائی نیم
تنه مشاهیر(
ابو سعید ابوالخیر
سفارش دهنده : شهرداری طرقبه
محل نصب : گذر مشاهیر
1391 – 1392 اجرا
 موضوع : پرتره مجسمه ناصر خسرو )مجموعه ده تائی نیم
تنه مشاهیر(
موضوع : نیم تنه مجسمه ابومسلم خواجه نصیر
تصویر سمت راست 1391
تصویر سمت چپ بسفارش دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع: ساخت فیگوراتیو مجسمه خلبان جاوید االثر اسعدی به
ارتفاع 40.3 سانتی متر
موضوع: پرتره آیت هللا طالقانی
تاریخ ساخت : 1394
سفارش دهنده : بیمارستان آیت هللا طالقانی مشهد
موضوع : پرتره مجسمه مولوی )مجموعه ده تائی نیم تنه
مشاهیر(
تصویر ملهم از مینیاتور استاد تجویدی
موضوع: ساخت مجسمه ) پرتره ( مولوي
مجموعه شخصی
موضوع : ساخت مدل مجسمه جانباز
سفارش دهنده : فایبر گالس چگل- بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان
مازندران
موضوع : ساخت مجسمه نوعي خبوشاني
نوع همکاری : همکاری با استاد محسن ناصریان
سفارش دهنده : فرمانداری قوچان
محل نصب:موزه مردم شناسی قوچان
موضوع : ساخت مجسمه امام قشیري
نوع همکاری : همکاری با استاد محسن ناصریان
سفارش دهنده : فرمانداری قوچان
محل نصب:موزه مردم شناسی قوچان
موضوع : مجسمه سر ستون های گاو بالدار هخامنشي
سفارش دهنده : شهرداری ساری
محل نصب : ساری- بلوار کشاورز پارک آفتاب
اجرا در سال1390 -1389
موضوع : تولید قالب سر ستون اسب هخامنشي
سه نفره /كامپوزیت / باز تولید: كامپوزیت
سفارش دهنده : شرکت مشاور پارت مهراز
محل نصب: البی هتل پارس
موضوع : نقش برجسته مشاهیر خراسان )فردوسی،مولوی(
سانتیمتر 3.70 در 5.00 اندازه
سفارش دهنده : شرکت مشاور پارت مهراز
محل نصب: البی هتل پارس
موضوع : مجسمه جهت موزه ی زیارت مشهد
خادم
1391
موضوع: سفارش ساخت مجسمه )نیم تنه پرفسور صادقی 1393
سفارش دهنده : شهرداری قوچان
موضوع : پرتره مجسمه پرفسور حسابی

موضوع : طراحی و اجرای نقوش برجسته ی مصر باستان ، ایران
باستان ، رومي … /ژیپس
حدود 60 متر مربع
سفارش دهنده : عبدالمحمد بهرام از بحرین
محل نصب:مجموعه نمک آبرود- تاالر ملل

موضوع : طراحی و اجرای نقوش برجسته ی مشاهیر / سفال
سفارش دهنده : شهر كتاب / تنكابن
موضوع : طراحی و اجرای نقوش برجسته ی آهو
سفارش دهنده : شهر كتاب / الهیجان
موضوع : طراحی و اجرای نقوش برجسته ی كویر/ سفال
سفارش دهنده : كافي شاپ / ساري
موضوع: طراحی و اجرای نقوش برجسته ی روستا / سفال
سفارش دهنده : كافي شاپ / ساري
موضوع : طراحی و ساخت المان نماز-اراک
سفارش دهنده :شهرداری شازند- استان مرکزی
موضوع :طراحی و ساخت المان الغدیر
سفارش دهنده : شهرداری نقاب- خراسان رضوی
موضوع : طراحی نماد میدان پیامبر اعظم- بم
سفارش دهنده : شرکت پارسا کیش – تهران
موضوع : طراحی و اجرای میدان 22بهمن- کهنوج
سفارش دهنده : شهرداری کهنوج – کرمان
موضوع : طراحی و اجرای میدان نماد میدان پیامبر اعظم – کهنوج
سفارش دهنده : شهرداری کهنوج – کرمان
موضوع : طراحی و اجرای میدان شهدا
سفارش دهنده : فرمانداری خلیل آباد – کاشمر
اجرای المانهای نوروزی استقبال از بهار – شهرداری مشهد،
ساری، کرمانشاه ، طبس ، قوچان ، ..
سفارش دهنده : شهرداری مشهد –مدیریت هنری – خانه هنرمندان
1 -برج مهره : انتهای وکیل آباد واقع در میدان حاج حسین ملک/ طراح خانم
جنگجو سال 1390
2 -لیلی درختان: طراح خانم رنجبر سال 1389
3 -طعم کودکی : آبنبات چوبی های واقع در میدان کوثر و میدان میثاق
سال 1389
4 -میوه های سبد چوبی : شامل بیش از 30 میوه واقع در میدان آب و برق
1391
5 -سیب و ترازو: واقع در میدان استقالل 1391
-6
و بیش از صدها موضوع حجمی که جداگانه برای سایرهنرمندان در
المانهای شهر همکاری وساخته شده است. که می توان به بسیاری از آثار
نوروزی مانند : سیب ، سیر، کبوتر ، پرنده، بادکنک ، ماهی ،…را