به گزارش جامع روابط عمومی نوین : شاهرخ اکبری دیلمقانی

مجسمه ساز متولد –   1334 –  خوی فارغ التحصیل از دانشگاه هنر سال 1357 در رشته معماری داخلی ساختمان

کارشناس مسئول برنامه ریزی وتوسعه هنرهای تجسمی موزه هنرهای معاصر- ادامه مطلب

به گزارش سامانه جامع روابط عمومی– صالح موسویان

متولد 1352 تحصیلات :کارشناس هنر 1376( نیمه تمام) دریافت افتخاری معادل کارشناسی ارشد هنر 1397  زمینه فعالیت:مجسمه سازی و کتیبه و نقوش برجسته. ادامه مطلب.