به گزارش روابط عمومی نوین ایران- در دوره های گذشته جشن و پس از استقلال جشنواره جهانی فیلم فجر از جشنواره ملی، صرفا آثار دیده…