به گزارش سامانه روابط عمومی به نقل از کمیته ارتباطات انجمن، با تصمیم هیئت مدیرهانجمن متخصصان روابط عمومی، مهدی باقریان برای چهارمین دوره به عنوان…

روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، برگزیده نخستین جشنواره جایزه ملی روابط عمومی (آرمان برتر )

روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، برگزیده نخستین جشنواره جایزه ملی روابط عمومی (آرمان برتر )

روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، برگزیده نخستین جشنواره جایزه ملی روابط عمومی (آرمان برتر ) به گزارش جامعه روابط عمومی نوین ایران: روابط عمومی اتاق…