بانک اشتغال

 

پایگاه کارآفرینی در سامانه جامعه روابط عمومی نوین ایران مرجعی است برای سرمایه گذاران، سرمایه پذیران و اهالی کار و عمل. در این پایگاه به معرفی پروژه های مختلف در حوزه های اقتصاد، صنعت، فرهنگ و هنر پرداخته و با مخاطبان خود زمینه ای را فراهم می سازیم تا همه دوستداران این سرزمین بتوانند برای اعتلا فرهنگ و اقتصاد در این سرزمین بیش از پیش بکوشند.

دسته بندی مشاغل

ثبت نیازمندی های شغلی(کارفرما)

ثبت و ارسال رزومه (متقاضیان شغل)